Om oss:

Expandra byggnadsställningar AB har ca 15 erfarna och utbildade ställningsmontörer. Flera av oss har mycket lång erfarenhet och exeptionellt hög kompetens vilket gör det möjligt för oss att utföra de mest krävande ställningslösningarna på marknaden.

Vår specialitet är projekt som kräver stor försiktighet och där det är extra viktigt med renlighet, som ett bevis på detta har vi fått ansvaret att göra arbeten åt statens fastighetsverk t ex vid renovering av innertaket på Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten) (se projektbilder).

Vi sätter alltid säkerheten främst och vidareutbildar kontinuerligt vår personal enligt gällande lagstiftning. Som en kvalitetsstämpel är vi sedan 2008 ett STIB auktoriserat företag vilket innebär en extra trygghet för dig som kund.

STIB auktorisationen i korthet:

• Auktoriseringsutbildning med godkänt resultat.
• Företagsledarutbildning - Arbetsledarutbildning.
• Minst 50 procent av producerande personal har kompetensbevis och övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
• Företaget har dokumenterad erfarenhet och teknisk kompetens av ställningsmontage
• Innehar alla lagstadgade försäkringar som krävs.
• Redovisad kvalitetsplan samt miljöpolicy
• Dokumentation från skattemyndigheten om att företaget erlagt skatter och avgifter

Vår kompetens har lett till ett nära samarbete med flera av Sveriges ledande byggföretag.